• Beste ouders, voetballers en voetbalsters,

  Er komen weer drukke tijden aan voor heel voetbalminnend CHC. De indelingen voor het volgende seizoen dienen nu alweer in kaart gebracht te worden.

  Elk jaar krijgt de jeugdcommissie vragen over hoe het selectiebeleid bij CHC eigenlijk in elkaar zit. Kennelijk zijn er onduidelijkheden of is mogelijk de gedachte dat het indelen van jeugdspelers maar een beetje uit de losse pols plaatsvindt. Niets is minder waar.  Vanaf nu gaan we alweer aan de slag met de indeling van de teams voor het nieuwe seizoen. Een hectische periode voor trainers, leiders en jeugdcommissie.   

  Binnen de jeugdafdeling kiest CHC voor een onderscheid tussen selectie- en niet-selectievoetbal.
  Selectievoetbal onderscheidt zich van niet-selectievoetbal door de teamsamenstelling. Selectieteams bestaan uit spelers die op basis van voetbalkwaliteit geselecteerd worden, gericht op het bij elkaar brengen van de beste spelers in een leeftijdscategorie, waardoor een optimale leeromgeving ontstaat en de kans op de voetbaltechnische ontwikkeling van de spelers zo hoog mogelijk is.
  Deze optimalisatie op individueel en teampresteren staat bij niet-selectievoetbal niet centraal maar dat betekent niet dat alleen plezier centraal staat. Ook bij niet-selectievoetbal staat de ontwikkeling als voetballer centraal. Bij de indeling van deze teams wordt wel veel meer gekeken naar het sociaal emotionele aspect binnen de verschillende teams. Bij de niet-selectie elftallen/teams gebeurt de indeling dus meer op basis van:  
  -  inzicht jeugdcommissie
  - wensen trainers, leiders
  - spelers en ouders zelf.
  waarbij wordt gekeken om de spelers zoveel mogelijk in te delen bij vriendjes en/of juiste teamsamenstelling.

  Bij het indelen van de teams is de doelstelling dat de speler op zijn niveau zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen, waarbij spelplezier centraal staat. Op voetbaltechnisch maar zeer zeker ook op sociaal emotioneel niveau. 


  Binnen CHC zijn wij van mening dat een speler die onder zijn niveau of boven zijn niveau speelt minder plezier haalt uit zijn trainingen en wedstrijden. Dat zo een situatie ook invloed heeft op de ontwikkeling in gedrag en zelfvertrouwen van de speler.

  We gaan dit jaar naast vele gesprekken met huidige begeleiding van de teams ook een aantal trainingen geven waarbij er een neutraal persoon de trainingen geeft. Deze trainingen zullen ook nauw gevolgd worden door andere neutrale personen en door de overige trainers in een bepaalde leeftijdsgroep.

  Deze trainingen zijn op:

  15,22 en 29 april. 6, 13 en 29 mei.  van 18:30 tot 19:30

  Tijdens en na deze periode zullen deze neutrale personen/trainers in overleg gaan met de huidige begeleiding van de verschillende spelers en de eventueel nieuwe begeleiding van de leeftijdsgroep waar de spelers heen gaan. 
  Zo komen we tot een weloverwogen en zo breed mogelijk gedragen keuze.

  Voor de komende jaren wil CHC graag een interne scouting op gaan zetten. Klinkt duur maar de basis is dat wij de ontwikkeling van iedere speler centraal willen hebben staan, gecombineerd met het spelplezier. Dit laatste is zeker van belang. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Daarom is onze doelstelling om elke speler in beeld te houden gedurende de jaren en de ontwikkeling van een ieder nauwlettend te blijven volgen.

  Interesse om hieraan een bijdrage te leveren door het zeer regelmatig gaan bekijken van jeugdwedstrijden van de jeugdteams  teams van CHC?
  Vragen over deze uitleg van ons selectiebeleid de komende maanden?

  hjo@svchc.nl

   

  Speel je op dit moment bij een andere vereniging, en je wilt graag komend seizoen uitkomen voor CHC? 

  Meld je dan aan voor de selectietraingen via jeugdzaken@svchc.nl