• De Hoge Raad heeft geoordeeld dat vanaf 27 september alle rookruimtes in de horeca dicht moeten. Dit verbod heeft ook gevolgen voor de sportkantines met een speciale rokersruimte. Deze rookruimtes zijn namelijk per direct verboden.

    Alhoewel de controles waarschijnlijk pas gaan starten per aanvang november willen wij als bestuur van sv CHC direct gehoor geven aan dit besluit. Vandaar dat er per direct niet meer gerookt mag worden in de rookruimte.

    Met sportieve groet,

    Het bestuur