• Op de laatste dag van 2020 een woordje van onze voorzitter...

  31 dec 2020
 • Beste leden,

  Op deze laatste dag van 2020 wil ik jullie allemaal een prettige jaarwisseling toewensen. Ook hoop ik dat 2021 in alle opzichten maar zeker ook voor ons als voetballers een beter jaar mag worden. In de afgelopen maanden is het voetbal voor de senioren verder afgeschaald en mochten alleen onze junioren nog trainen. Een situatie die we 1 jaar geleden toch echt niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar helaas zijn we door het Covid-19 virus in een andere realiteit gekomen en zitten we nu inmiddels ook als land in een stevige lock-down. In deze nieuwsbrief wil ik jullie bijpraten over enkele ontwikkelingen binnen onze vereniging. Maar voordat ik dat doe wil ik alle mensen die persoonlijk leed hebben ondervonden in de afgelopen periode veel sterkte toewensen.

  Voorzittersoverleg ’s-Hertogenbosch
  Samen met alle voorzitters uit ‘s-Hertogenbosch, de KNVB en de gemeente wordt onderling gesproken over alle ontwikkelingen binnen de verenigingen en worden we op de hoogte gehouden over alle financiële regelingen voor verenigingen. Het grootste gemis voor alle verenigingen is het onderlinge contact met de leden en het ontbreken van de vaste patronen waar iedere voetballer zoveel waarde aan hecht. Dit van een bakkie leut aan de bar tot de flauwe kleedkamergrappen.

  Bestuur en commissies
  In het afgelopen half jaar heeft het bestuur zich gelukkig verder kunnen versterken om zo alle zaken voor de vereniging in goede banen te leiden. Op de jaarvergadering hadden we reeds gemeld dat Sam van Riel (content manager, website, social media) en Ronald den Teuling(sponsoring) zich graag voor de vereniging willen inzetten. Ik ben verheugd dat ik nu ook kan melden dat Artashes Hakobyan (speler van het 7e elftal) de gehele contributieopzet en inning gaat verzorgen vanaf 1 januari 2021. Het bestuur wenst Artashes veel succes bij deze zeer belangrijke functie en Artashes zal jullie verder informeren over enkele wijzigingen met betrekking tot het contributie beleid. Tot slot kan ik ook melden dat Stijn Rijsdijk (speler van het 5e elftal) zich zal bezighouden met alle tuchtzaken.

  Financiële situatie
  Ten eerste wil ik alle leden bedenken voor het voldoen van de contributie dit jaar. Speciaal dank ook aan onze jeugdafdeling waarbij we kunnen melden dat 99% van de jeugdleden de contributieverplichting inmiddels heeft voldaan! Chapeau! Voor de seniorenafdeling zijn er helaas nogal wat achterstanden te melden maar daar komt Artashes verder op terug.

  Ondanks het feit dat de senioren niet mogen voetballen hebben we toch te maken met enkele grote kostenposten voor onze vereniging zoals de KNVB kosten, huurkosten, OZB en de energiekosten.
  -Dit seizoen hebben we de KNVB kosten nog maandelijks moeten betalen maar voor januari is afgekondigd dat er geen afdracht aan de KNVB zal zijn.
  -Op het gebied van huur is in het 1e kwartaal van dit seizoen betaald en loopt er nog een aanvraag voor kwijtschelding van de huur voor de maanden oktober, november en december. We hopen hier in januari meer over te horen.
  -De OZB moet helaas wel gewoon betaald worden omdat dit voor de gemeente ook niet te doen is om al deze kosten kwijt te schelden.
  -Op eigen kracht is er voor wat betreft de energiekosten mooi nieuws en gaan we vanaf 1 januari een stuk minder betalen in verband met een overstap naar een nieuwe energie leverancier.

  Dankzij alle leden, sponsoren en steunmaatregelen vanuit de overheid hebben we de vaste lasten dit jaar kunnen betalen. Met behulp van alle leden die nu nog een contributiedeel moeten betalen moeten we het ook voor elkaar krijgen om de 2e seizoenshelft financieel gezien goed door te komen. Aan het eind van het seizoen kunnen we na hopelijk weer wat wedstrijden te hebben gevoetbalde de financiële balans opmaken. Indien we dan nog iets kunnen doen met de contributie voor seizoen 2021-2022 zullen we dan verder bekijken.

  Competitie vervolg
  Op sportief vlak blijft het nog maar zeer de vraag wanneer we weer kunnen aanvangen met de competities. We hebben hier helaas geen enkele invloed op maar we hopen natuurlijk dat we zo snel als mogelijk weer veilig onze mooie sport kunnen bedrijven. We volgen hierin alle richtlijnen vanuit de overheid en zodra er iets meer bekend is dan zullen we jullie hiervan uiteraard op de hoogte stellen. Probeer in de tussentijd fit te blijven zodat we ook blessures voorkomen zodra er straks weer gevoetbald mag worden.

  Tot slot wens ik iedereen een fijne jaarwisseling, gezondheid en een fijn en sportief 2021 toe.

  Met sportieve groet,

  Sjo-Heu Lain
  Voorzitter sv CHC