• Normen & Waarden

    CHC heeft eind 2012 de Normen & Waarden Commissie in het leven geroepen. Deze onafhankelijke commissie wordt door CHC ingeschakeld zodra een jeugdspeler grensoverschrijdend gedrag vertoond.

    Deze commissie bestaat uit leden met ruime pedagogische ervaring met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Met deze ervaring kunnen zij op een luchtige wijze het gesprek aangaan met onze jeugdspelers en het gedrag met opbouwende kritiek op een positieve manier beïnvloeden. Om een stok achter de deur te hebben is deze commissie de bevoegdheid gegeven om een bindende sanctie op te leggen. Deze commissie heeft een lid van het Wijkteam West als vaste adviseur. Deze adviseur heeft een signalerende functie, waardoor een brede aanpak van problemen op maar ook buiten CHC op een professionele wijze kunnen worden opgepakt.