• Beste leden,

  In de afgelopen ledenvergadering is besloten om een contributieverhoging door te voeren. Helaas is deze verhoging noodzakelijk  om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen als vereniging. Hieronder de pagina van de presentatie die akkoord is bevonden door de algemene ledenvergadering:

  Contributie seizoen 2019-2020

  Voor het seizoen 2019-2020 zullen bovenstaande bedragen in rekening worden gebracht. Dit zal niet meer gebeuren via clubcollect omdat we alle zaken nu direct in sportlink registreren. Er dient dan ook tijdig zelf per overschrijving tijdig betaald te worden. Indien een tijdige betaling uitblijft dan zijn wij helaas genoodzaakt om het desbetreffende lid te blokkeren voor verdere deelname.

  Indien er geen factuur bij je binnenkomt per e-mail of post dan kan het zijn dat je naw gegevens niet up to date zijn in sportlink. Dit ontslaat je uiteraard niet van betaling van de contributie. De te betalen bedragen per categorie staan hierboven beschreven en deze kun je onder vermelding van de naam van de speler en het elftal (en eventueel bondsnummer) worden overgemaakt op NL66INGB0002108582. Stuur in dit geval ook een e-mail met al je naw gegevens door aan ledenadministratie@svchc.nl. Voor nieuwe leden dient er 15 euro inschrijfgeld te worden opgeteld bij de genoemde contributiebedragen.

  Met sportieve groet,

  Het bestuur van sv CHC