• Beste leden van sv CHC,

  Het bestuur nodigt u vriendelijk uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van sv CHC. Tijdens deze vergadering zullen we belangrijke onderwerpen bespreken en belangrijke beslissingen nemen die van invloed zijn op onze club.

  Datum: 25 maart

  Tijd: 20:00 uur

  Locatie: Kantine sv CHC

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  1. In Memoriam
  2. Jubilarissen
  3. Financieel 2022-2023
  4. Contributie
  5. Kantineprijzen
  6. Organisatie
  7. Verduurzaming clubgebouw
  8. Overig

  Uw aanwezigheid en betrokkenheid bij de vergadering zijn van groot belang voor de toekomst van onze club. We hopen dan ook dat u in staat zult zijn om aanwezig te zijn.

  Indien u voorafgaand aan de vergadering nog specifieke onderwerpen wilt toevoegen aan de agenda, verzoeken wij u vriendelijk om deze door te geven aan de secretaris middels onderstaand e-mailadres.

  Algemene Ledenvergadering 2024Met vriendelijke groet,

  Davy Meulenberg

  Secretaris sv CHC

  secretaris@svchc.nl