• Algemene Info

  Voorwaarden lidmaatschap:

   • Personen van 16 jaar en ouder dienen gelijktijdig met het inschrijfformulier een kopie van een geldig legitimatie bewijs een recente pasfoto in te leveren bij een van de coordinatoren van s.v. CHC. Bij personen jonger dan 16 jaar volstaat het legitimatie bewijs van ouder of voogd. Bij digitale inschrijvingen kan het legimatie bewijs als bijlage worden toegevoegd aan het formulier.
   • Het lidmaatschap wordt bij aanmelding tussen 1 mei en 31 december aangegaan voor de duur van minimaal het gehele komende of al lopende seizoen.
   • Bij aanmelding tussen 1 januari en 30 april voor de duur van minimaal het nog lopende halve (restant) seizoen.
   • De betaling van de contributie kan worden voldaan in 1 of 2 termijnen. Deze keuze dient u aan te geven verder op dit formulier.
   • Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via het webformulier/ schriftelijk of per mail via ledenadministratie@svchc.nlaan het einde van het seizoen, doch uiterlijk voor 31 mei (boete is anders 40 euro). Bij eventuele voortijdige opzegging blijft niettemin de betalingsverplichting voor het gehele seizoen van kracht.

  Na inschrijving

  Zodra we het ingevulde inschrijf formulier ontvangen hebben zal de senioren/ jeugdcoordinator 
  contact met u opnemen om de verdere informatie te geven over trainingen, wedstrijden en andere belangrijke zaken 
  als ingeschreven lid.
  Tevens ontvangt u ook de bevestiging van de inschrijving en informatie ten behoeve van de voetbal app waarvan 
  gebruik kan worden gemaakt.

  Let op!

  Het lidmaatschap gaat pas van kracht indien alle betalingsverplichtingen voldaan zijn.
  Dit geldt eveneens wanneer door een externe instantie de contributie wordt betaald.
  Indien een externe instantie de betaling op zich neemt, wordt u verantwoordelijk gesteld
  dat de betaling (op tijd) plaats vindt.
  Indien niet voldaan is aan de betalingsverplichting, is de speler/ Speelster niet
  spelgerechtigd bij s.v. CHC.

  Heeft u vragen omtrent het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat s.v. CHC.

  Tel: 073-6240495 of mailen naar ledenadministratie@svchc.nl.

   

  Kledingpakket Jeugd

  De Jeugd spelers krijgen een Tenue bestaande uit Wedstrijdshirt, Wedstrijdbroek en Wedstrijdsokken uitgerijkt. Ook krijgen de jeugdspelers vanaf Onder 7 een trainingspak. Deze kleding heb je in bruikleen. Deze kleding dien je in te leveren als je stopt met voetballen bij s.v CHC. Wanneer je kleding te klein geworden is, kun je deze omruilen bij onze kledingcommissie. Wanneer je kleding kwijt raakt , dien je deze zelf opnieuw te kopen bij onze kleding commissie. Dt geldt ook voor kapotte kleding. We gaan er vanuit dat je zorgvuldig om gaat met het kledingpakket.

  Let op! Het wedstrijd tenue mag je enkel en alleen dragen tijdens de wedstrijden.

  Voor het maken van een afspraak kun je een email sturen naar kleding@svchc.nl