• De jeugd van CHC mag weer trainen vanaf 6 mei

  Er is groen licht gegeven om  de jeugd van CHC weer in groepsverband te laten trainen. Voorlopig mag er alleen getraind worden op het sportcomplex van CHC, wedstrijden en toernooien helaas nog niet. De trainingen zullen worden verzorgd door de trainers en vrijwilligers van CHC.

  Er zijn wel een aantal voorwaarden en richtlijnen waar we ons aan zullen moeten houden. De jeugd tot en met 12 jaar hoeft geen afstand te houden tijdens de training, de jeugd van 13 tot en met 18 jaar moet ten alle tijden 1,5 meter afstand houden.

  De ouders en verzorgers mogen helaas NIET het terrein op van CHC.

  De trainingen zullen in blokvorm  plaatsvinden zodat de toestroom en afstroom van kinderen zo soepel mogelijk kan verlopen. De kinderen kunnen het sportcomplex betreden door de poort bij de fietsenstalling waar ze zullen worden opgewacht door de trainer, samen gaan ze dan naar het trainingsveld. Na de training kunnen de kinderen het sportcomplex weer verlaten door de poort bij de ingang van de kantine.

  Kantine en kleedkamers zullen gesloten blijven.

   

  PROTOCOLLEN

  Het NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten, in afstemming met het ministerie van VWS en het RIVM, een protocol ‘Verantwoord Sporten’ opgesteld.

  Wij vragen jullie deze goed door te lezen en de aanwijzingen van de protocollen te volgen.

  Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

  Protocol

  Voor ouders en verzorgers

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

  • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staan.
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden
  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en

  Bestuursleden;

  • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
  • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

   

  Protocol

  Voor sporters

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
  • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
  • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
  • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

   

  Protocol

  Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
  • Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
  • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
  • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
  • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen
  • Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
  • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
  • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Houdt 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
  • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet- leden;
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit.
  • De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
  • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
  • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Was of desinfecteer je handen na iedere training;
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact

  Veel plezier allemaal en vooral: #STAYSAFE!